Om Lone Schulz

Lone Schulz, født 1942 i København

Jeg er læreruddannet fra Holbæk Seminarium 1965 og har indtil 1979 været ansat på Bordings Friskole, derefter på Bagsværd Kostskole og Gymnasium som lærer og skolebibliotekar til 2007.

Sideløbende med mit lærerarbejde har jeg haft den interesse at lave billeder. Derfor har jeg fra 1970’erne taget undervisning i akvarel, grafik, serigrafi, olie- og akrylmaling på forskellige skoler og højskoler – igennem 90’erne og 00’erne fortrinsvis på Kunsthøjskolen i Holbæk. Jeg har dér, men også andre steder modtaget undervisning af bl.a. kunstnerne Ninna Wassileffski, Lena Bay, Mette Gitz-Johansen, Thomas Kiær, Pia Fonnesbech, Bjørn Øckenholt, Cai Ulrich von Platen, Peter Land, Ulrik Hoff, Hanne Houlberg og Lars Grenaa. Siden 2007 har jeg gået på Mable Roses Malerskole i Mariehøjcentret i Gl. Holte.

Motivmæssigt er jeg inspireret af naturens farver og lys. Jeg kan godt lide at male landskaber og maler ofte de samme motiver mange gange. Jeg forsøger dog også at frigøre mig fra motiverne, hvor de da blot bliver påskud til at arbejde med komposition, farve og lys. 

Udstillinger: Fællesudstilling for Gladsaxe-malere Thorasminde Bagsværd; Bakkegården Bagsværd 2005 og 2010; Administrationshuset Enghave Plads København 2005; Seperat-udstilling i Galleri LB, Kompagnistræde København 2010, 2013 – med gruppen Art7 2017.  Mable Roses Malerskole Vedbæk Kulturcenter 2009 og 2010; Kunstforeningen BRFKredit Lyngby og Nordea Bagsværd 2011. Den censurerede udstilling i Hvidovre. Den censurerede forårsudstilling i Hillerød 2013 og 2016. Læge Kasper Reuther 2014 og 2016.  Helligåndshuset med U19 2015. Fuglsanghus Hørsholm Aktiv Kunst 2015, 2016, 2017.  Seperatudstilling Mariehøjcentret Gl. Holte 2018. Med ART7 i Dyssegårdskirkens Sognegård.

 

 

Malerier af Lone Schulz